Europejski patronat dla naszego projektu Erasmus+

21.03.2018 r.

Niedawno informowaliśmy o przyznaniu patronatu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 dla naszego projektu wymiany z hiszpańską szkołą  Can Mas w Ripollet, Barcelona. Aplikowaliśmy też o przyznanie tego patronatu dla projektu Erasmus+ Découvrir et faire découvrir son pays ou sa région par l'art local et ses artistes, który również w tym roku realizujemy wspólnie z partnerami z Francji (Reunion), Rumunii i Turcji i wniosek został pozytywnie oceniony, ponieważ realizuje cele Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, jakimi są:  zachęcenie do dzielenia się i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako dobra wspólnego, zwiększenie świadomości wspólnej historii oraz podzielanych przez Europejczyków wartości, wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
Jak możemy przeczytać na stronie https://europa.eu/cultural-heritage/about_pl „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ma na celu zachęcić jak największą liczbę ludzi do odkrywania i docenienia europejskiego dziedzictwa oraz wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej. Tegoroczny slogan brzmi: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”. [...] Dziedzictwo kulturowe kształtuje naszą tożsamość i nasze codzienne życie. Obejmuje zarówno europejskie miasta, jak i pomniki przyrody i obiekty archeologiczne. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko literatura, sztuka i piękne przedmioty, lecz także rzemiosło, którego uczymy się od naszych przodków, baśnie, które opowiadamy naszym dzieciom, tradycyjne potrawy czy filmy, które oglądamy i z którymi się identyfikujemy.
Cieszymy się z tego  kolejnego wyróżnienia i dostrzeżenia  przez Komisję Europejską faktu, że realizując nasze projekty, przyczyniamy się do odkrywania polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

               

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie