„Es lohnt sich, ein Museum zu besuchen!”

30.09.2014 r.

  Dnia 30 września uczniowie klasy IIg udali się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Brali udział w warsztatach pt. "Fałszerze dzieł sztuki.” Pani przewodniczka opowiadała o obrazach i wyjaśniała pojęcia ze świata sztuki w języku niemieckim. Drugoklasiści dowiedzieli się między innymi, jaka różnica jest między kopią a repliką obrazu, czym jest reprodukcja, a czym oryginał. Po wysłuchaniu tych wiadomości rozwiązywali zagadki, posługując się wskazówkami w języku niemieckim. Wszyscy radzili sobie wyśmienicie! Śmiało możemy podsumować naszą lekcję niemieckiego słowami: „Es lohnt sich, ein Museum zu besuchen!”

Justyna Szczodrak, Joanna Wojciech
Uczniowie