Erasmus+ i street art

26.11.2017 r.

22 listopada uczestnicy projektu Erasmus+ „Découvrir et faire découvrir son pays ou sa région par l'art local et ses artistes” oraz uczniowie kl 3g spotkali się z Sebastianem Frąckiewiczem, dziennikarzem kulturalnym i autorem książki poświęconej street artowi. Gość wyjaśnił pojęcie street artu, zaprezentował krótko historię sztuki ulicznej w Polsce, pokazał fotografie, na których znalazły się przykłady różnych form: graffiti, murali, neonów, vlepek z różnych miast w Polsce i za granicą. W drugiej części spotkania zaproponował uczniom ćwiczenia, polegające na stworzeniu w kilkuosobowych zespołach projektu muralu z uwzględnieniem kontekstu architektonicznego, kontekstu społecznego i odpowiednio dobranego stylu. Na koniec przedstawiciele grup prezentowali swoje pomysły. Choć zadanie wydawało się niełatwe, uczniowie dobrze sobie z nim poradzili i wykazali się kreatywnością. 

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie