Ekowycieczka

13.10.2012 r.

Dnia 13 października 2012 klasy 2f i 2d pod opieką p. Joanny Taberskiej i Anety Jankowskiej -Łukomskiej udały się na wycieczkę do Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Suchym Lesie.

Uczniowie zapoznali się z technologią składowania odpadów. Pierwszym jej etapem jest kontrola i rejestracja pojazdów przywożących śmieci - dokładne ważenie, klasyfikacja odpadów. Dalej gimnazjaliści obserwowali, jak odpady są zagęszczane i przy pomocy spycharko-zagęszczarek wbudowywane warstwami 1,5-2 metrowymi, przykrywane warstwą izolacyjną (ziemią, piaskiem) w celu zabezpieczenia składowiska przed samozapłonem, dostępem owadów, gryzoni i ptaków. Takie działania ograniczają także emisję uciążliwych zapachów.

Młodzież dowiedziała się także o sposobie wytworzenia z odpadów alternatywnego źrodła energii- biogazu (ze 100 m3 biogazu można wyprodukować ok. 600 kWh energii elektrycznej). Poszerzyła swoje wiadomości o systemie segregacji odpadów, także tych niebezpiecznych i problemowych.

Wycieczka kolejny raz uświadomiła uczniom, że selektywna zbiorka odpadów (podlegających recyklingowi), zmniejsza ich ilość na składowisku, korzystnie wpływając na środowisko naturalne.

Pod koniec pobytu gimnazjaliści zostali poczęstowani smaczną grochówką oraz obejrzeli wystawę starego sprzętu RTV (adaptery, telewizory i magnetofony, jakie kiedyś posiadali ich rodzice i dziadkowie).

Uczniowie