Egzamin na kartę rowerową

3.06.2019 r.

Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu. Dziś (4 czerwca) w naszej szkole przeprowadziliśmy kolejny egzamin. Odbył się on pod czujnym okiem lubońskiej policjantki p.Kingi Koluszenko. Koordynatorami byli nauczyciele: p.Jolanta Bednarczyk oraz p.Krzysztof Dzydzan. Ucznowie musieli posiadać wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o budowie roweru. Dokładnie powtórzyli zasady, jakie zobowiązują rowerzystę na drodze, np. przy przekraczaniu jezdni, przejazdów szynowych, wymijaniu, wyprzedzaniu czy włączaniu się do ruchu. Ponadto wykazali się znajomością znaków  drogowych  pionowych i poziomych oraz zasad pierwszej pomocy.  

Jolanta Walczak
Uczniowie