Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

23.04.2014 r.

W środę (23.04) trzecioklasiści pisali pierwszą część egzaminu gimnazjalnego. Test z historii wymagał od nich wiedzy z różnych epok, uważnego czytania tekstów źródłowych oraz map. Z zakresu wiedzy o społeczeństwie powinni m.in. znać kompetencje organów władzy i odczytać wykres pokazujący poziom inflacji. Podczas testu z języka polskiego analizowali m.in. fragment reportażu literackiego i bajkę Ignacego Krasickiego. Trzeba było także w rozprawce rozważyć problem: "Ciekawość - ułatwia czy utrudnia życie?" - uzasadniając swoje stanowisko i ilustrując je przykładami z literatury. 
Podczas przerwy między zakresami wszyscy zdający otrzymali bułkę i sok ufundowane przez Radę Rodziców. 

 

J.W.
Uczniowie