Egzamin gimnazjalny 2018

16.04.2018 r.

W dniach 18-20 kwietnia odbywa się egzamin gimnazjalny klas trzecich. W tych dniach uczniowie przychodzą punktualnie o godzinie 8.20. Muszą mieć ważną legitymację szkolną, długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien posiadać linijkę (rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem). Telefony komórkowe i inne urządzenia telekomunikacyjne zostają w domu lub w szafkach (nie wolno wnieść ich do sali egzaminacyjnej).                     

Jolanta Walczak
Uczniowie