Egzamin gimnazjalny 2017/2018

19.04.2018 r.

W szkole odbywa się egzamin gimnazjalny. W dniach 18-20 kwietnia trzecioklasiści piszą testy: w środę z historii, wos-u i języka polskiego, w czwartek z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, w piątek z języka angielskego lub niemieckiego. Uczniowie pracują nad zadaniami w salach lekcyjnych pod nadzorem komisji; wśród jej członków zawsze jest nauczyciel spoza naszej szkoły. Przerwy między poszczególnymi zakresami każdego dnia zdający spędzają w sali LOSIR. Każdy uczeń otrzymuje bułkę i sok ufundowane przez Radę Rodziców, której serdecznie dziękujemy! 

Jolanta Walczak
Uczniowie