Egzamin gimnazjalny 2017

19.04.2017 r.

19 kwietnia zaczął się egzamin gimnazjalny. Dziś trzecioklasiści pisali część humanistyczną, czyli z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. Wszyscy podeszli poważnie do wyzwania, jakim jest wykazanie się wiedzą z trzech lat. Doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że wyniki będą bardzo istotne przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W czasie przerwy uczniowie zostali poczęstowani bułkami i soczkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Jutro przedmioty przyrodnicze i matematyka, a w piątek języki obce.

Jolanta Walczak
Uczniowie