„Dziś uczeń, jutro pracownik" - Targi Edukacyjne 2016

7.02.2016 r.

3 lutego 2016 rozpoczęliśmy nasz cykliczny Tydzień Kariery Zawodowej. Projekt jest realizowany przez grupę uczniów Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Ułatwiamy naszym koleżankom i kolegom, a także sobie wybór dobrej, trafnej drogi kształcenia. W tym dniu odwiedziła nas Pani Bober- pracownik Poznańskiego Urzędu Pracy. Pani Bober powiedziała nam, jakich przedmiotów należy się uczyć już w gimnazjum, aby swoją wiedzę wykorzystać w szkole ponadgimnazjalnej, na studiach, których ukończenie gwarantuje nam pracę w konkretnym zawodzie. Dowiedzieliśmy się także, na jakie zawody jest obecnie zapotrzebowanie, a którymi rynek pracy jest już nasycony. Szerzej o tym pisaliśmy na stronie naszej szkoły. 4 lutego 2016 roku spotkaliśmy się na Targach Edukacyjnych. O swojej pracy, ścieżce kształcenia i drodze do zawodu opowiedzieli nam m.in. prokurator, radca prawny, sekretarz sądowy, strażak, lekarz medycyny sądowej, księgowa, handlowiec, sprzedawca,  przedsiębiorca, nauczycielka języka angielskiego, nauczycielka przedszkola, masażystka koni, doradca żywieniowy, elektryk, inżynier, budowlaniec, fryzjer, bankowiec, masażysta. Ofertę edukacyjną i zasady naboru  zaprezentowały nam poznańskie szkoły ponadgimnazjalne, m.in. V LO, VIII LO, X LO, ZSLT nr 19, ZSM KEN z ul. Świerkowej, ZSB nr 1 z ul. Rybaki, ZSBD z ul. Raszyńskiej, ZSZ nr 6 z ul. Działyńskich, ZSE z ul. Marszałkowskiej, Zespół Szkół Budowlanych z ul. Grunwaldzkiej, Zespół Szkół Handlowych z ul. Śniadeckich, Zespół Szkół Gastronomicznych z ul. Podkomorskiej, Zespół Szkół z ul. Kazimierza Wielkiego (Odzieżówka), a także ZS z Mosiny i Puszczykowa. 
Dziękujemy wszystkim przedstawicielom zawodów, w tym rodzicom naszych koleżanek i kolegów, nauczycielkom z naszej szkoły – Pani Romanie Kłos i Pani Małgorzacie Szymankiewicz i innych placówek, absolwentom Gimnazjum nr 2 w Luboniu – m.in. Oli Rubisz, Patrykowi Matusiakowi, młodzieży za przyjęcie zaproszenia i  przybycie do naszej szkoły w celu zapoznania się z zawodami i ofertami szkół, w których  niebawem nasi uczniowie rozpoczną naukę, Marcinowi Marciniakowi i Jakubowi Sikorze za obsługę urządzenia muzycznego i nagłośnienia, Paulinie Szczeszek, Natalii Brodowskiej i Natalii Kaczmarek za pomoc kawiarenkową. 
Dziękujemy także Pani Anecie Łukomskiej i Pani Ewie Frąckowiak za stworzenie możliwości poznania  zawodów, zasad naboru i możliwości kształcenia się w niedalekiej przyszłości; Paniom: Patrycji Kędziorze,  Jolancie Skowrońskiej i Katarzynie Walczak za wielką pomoc przy realizacji tego zadania i prowadzenie kawiarenki szkolnej.

 

 

Natalia Traczyk, Hania Godera i Asia Szymańska - uczestniczki projektu Wybieram Szkołę i Zawód
Uczniowie