Dzień Ziemi, czyli wycieczka do Kom-Lubu

21.04.2013 r.

 Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata - od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię. W Polsce początek obchodów to rok 1990. Uczniowie Gimnazjum nr 2 z p. Łukomską postanowili odwiedzić w tym dniu KOM-LUB - firmę świadczącą usługi komunalne dla miasta Lubonia i jego mieszkańców. Program i tematykę Dnia Ziemi, a także ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i ochrony środowiska przedstawili nam pracownicy KOM-LUBU. Temat segregacji, recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest ważnym problemem z punktu widzenia ochrony środowiska. Normy prawne, które obowiązują od wejścia Polski do UE, nakładają na nas obowiązki dotyczące odpadów. Obowiązki te dotyczą producentów, importerów, sprzedawców oraz konsumentów i porządkują system zbierania, recyklingu i przetwarzania zużytego sprzętu i odpadów. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to ochrona środowiska, troska o zdrowie i kondycję człowieka oraz oszczędność surowców naturalnych na produkcję nowych urządzeń. Chcemy podczas Dnia Ziemi upowszechnić właściwe postępowanie z odpadami, zachęcać do segregowania oraz poinformować o korzyściach z recyklingu.

Joanna Spychała, Dominika Masłowska, klasa IId
Uczniowie