DZIEŃ WOLONTARIUSZA

5.12.2012 r.

Dnia 5 grudnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w naszej szkole spotkała nas niebywała niespodzianka. W holu pojawiła się piękna dekoracja - oczywiście- stworzona z motyli! Zostaliśmy powitani przez nauczycieli życzeniami oraz słodkim upominkiem. Na tablicach w holu każdy uczeń mógł dokonać wpisu, dając wyraz temu, że popiera naszą działalność charytatywną. My utwierdziliśmy się w tym, że zaangażowanie i wysiłek bezinteresownego pomagania innym są doskonałą szkołą kształtowania siebie i swoich cech charakteru. To pierwszy krok w realizowaniu własnych planów i zamierzeń.

Dziękujemy wszystkim i zapraszamy do współpracy. Mile widziana każda osoba, która chce podać innym pomocną dłoń.

Jeśli chcecie podzielić się swoim czasem, napiszcie do nas: motyli-wiele@wp.pl.

Czekamy!

Wolontariusze Gimnazjum nr 2
Uczniowie