Dzień Wolontariatu

23.06.2015 r.

Ostatni wtorek w tym roku szkolnym upłynął w naszym gimnazjum pod znakiem działań wolontariackich. Ponieważ rozpoczęliśmy niedawno projekt „Wolontariat z klasą”, realizowany wspólnie z CREO, a dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, pierwsza część naszych zajęć była poświęcona stworzeniu projektów działań na rzecz tych grup, które moglibyśmy realizować od września. Nasi uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością. Nie zapominamy także o działalności na rzecz Hospicjum Palium – w drugiej części spotkania zespoły klasowe tworzyły kolorowe motyle, wykonane według swoich pomysłów, będące symbolem wrażliwości. Na koniec uczniowie obejrzeli film, w którym została podjęta kwestia niepełnosprawności i potrzeb drugiego człowieka.

Paulina Hącia, Magdalena Przybylska
Uczniowie