Dzień Patrona Szkoły

24.10.2014 r.

W dniu 22.10 Gimnazjum nr 2  obchodziło wyjątkowe święto -Dzień Patrona - świętego Jana Pawła II . Zgodnie z tradycją uroczystość uświetniono mszą świętą w kościele pw. św. Barbary, której przewodniczył ks. Artur Michalak. Uczestniczyli w niej  Poczet Sztandarowy Szkoły, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie wszystkich klas. Natomiast w szkole odbyła się część artystyczna poświęcona Janowi Pawłowi II. Prowadzący uroczystość Łukasz Kalinowski z klasy IIc wydał komendę wprowadzenia sztandaru i przywitał zebranych. Przemówienie wygłosiła pani Dyrektor Gimnazjum nr 2, Jolanta Walczak i poprosiła przedstawicieli klas I o złożenie ślubowania. W ten sposób oficjalnie przyjęto ich w poczet uczniów Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Po przyrzeczeniu i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęło się przedstawienie. Jego podstawowym celem było przybliżenie uczniom i ugruntowanie informacji o Janie Pawle II jako chłopcu, człowieku, przyjacielu młodzieży,  który został kapłanem, a potem Papieżem. Poszczególne sceny przedstawienia nawiązywały do wydarzeń z życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II: miłość do Sportu,  wędrówki po górach oraz stopniowe zbliżanie się do Boga. Przedstawienie uzupełniały utwory muzyczne, które podkreślały nastrój uroczystej chwili upamiętnienia Dnia Patrona Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Na zakończenie zabrzmiała piosenka napisana specjalnie dla Papieża „Poza czas”, którą wykonały na żywo uczennice klasy IIIc. Warto podkreślić zaangażowanie uczniów z klas IIc, IIe, IIh, Ic biorących udział w przedstawieniu, a także przygotowujących nagłośnienie z klasy IIIa. Widzom serdecznie dziękujemy za skupienie w czasie mszy świętej oraz w trakcie przedstawienia. 

                   

  

                                                                                                             

                         

Zespół do Spraw Patrona
Uczniowie