Dzień Ochrony Bałtyku

25.03.2013 r.

22 marca obchodzimy Dzień Ochrony Bałtyku. Z tej okazji w holu szkoły uczniowie, pod kierunkiem nauczycielek geografii, przygotowali tematyczne plakaty. Celem wystawy jest przybliżenie młodym ludziom, jak duża jest presja człowieka na ten akwen wodny. Z ekspozycją będzie można zapoznać się w ciągu kilku następnych dni. Zapraszamy!

Do Bałtyku trafiają  duże ilości azotanów i fosforanów, które pochodzą przede wszystkim z nawozów używanych w rolnictwie i detergentów stosowanych w naszych domach. Zbyt duża ilość związków azotu i fosforu prowadzi do eutrofizacji, będącej największym zagrożeniem dla Morza Bałtyckiego. Oznaką eutrofizacji są zakwity sinic. W akwenie wodnym powstaje siarkowodór, zaczyna brakować tlenu i obumierają, żyjące w wodzie organizmy tlenowe.

Kolejnym problemem Bałtyku jest zwiększające się natężenie transportu morskiego. Obecnie Morze Bałtyckie jest najbardziej zatłoczonym morzem świata. Taki ruch zwiększa ryzyko kolizji statków i katastrofy ekologicznej, tym bardziej, że na wody Bałtyku wpływa każdego roku nawet do 160 milionów ton ropy naftowej, transportowanej w zbiornikach statków.

Równie niebezpieczne jest przełowienie Bałtyku. Jak pokazują badania z ostatnich lat, z powodu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, które stanowią, według szacunków Międzynarodowej Rady Badań Morza około 45% wszystkich połowów, wiele populacji ryb żyjących w Bałtyku, w tym dorsz, jest zagrożona. Ponadto, źle użytkowane, pozbawione odpowiednich oznaczeń lub porzucone w morzu zużyte sieci rybackie stają się często śmiertelną pułapką dla bałtyckich ssaków takich jak foki i morświny.

Nad rozwiązaniem tych wszystkich problemów pracuje WWF w  ramach projektu „Zrównoważone rybołówstwo”. WWF prowadzi też akcję na rzecz ograniczenia eutrofizacji. Wszystko wskazuje na to, że producenci proszków w krajach położonych nad Bałtykiem wycofują bądź będą wycofywać fosforany ze swoich proszków.

Bałtyk jest najmłodszym morzem na naszej planecie. Powstał ponad 10 tysięcy lat temu z wód topniejącego lodowca. Do początku XIX wieku Morze Bałtyckie było bardzo czystym akwenem. Jednak podczas następnych dwóch stuleci zamieniło się w jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz świata.

Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego został ustanowiony w 1996 roku przez Komisję Helsińską (HELCOM), której głównym zadaniem jest monitorowanie i ochrona Bałtyku.

Aneta Jankowska-Łukomska, Monika Siwek
Uczniowie