Dzień Bezpiecznego Internetu

5.02.2013 r.

5 lutego 2013 roku przypada Dzień Bezpiecznego Internetu. Tematem przewodnim tegorocznego międzynarodowego DBI są prawa i obowiązki cyfrowego obywatela. Wszystkie działania w tym roku będą realizowane pod hasłem "Serfuję. Respektuję".

W naszej szkole podjęte zostaną następujące działania:

  1. Audycja dla uczniów.
  2. Propagowanie hasła kampanii: "Serfuję. Respektuję" w postaci gazetki ściennej.
  3. Etap szkolny konkursu organizowanego przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, polegający na nagraniu filmu nawiązującego do hasła kampanii pt. "Moje pr@wa i obowiązki".
  4. Etap szkolny konkursu filmowego w ramach VI Wielkopolskiego Konkursu Filmowego Bezpieczny Internet - pt. "Internet- intelektualne zaplecze człowieka".
  5. Zajęcia edukacyjne na lekcjach informatyki.
  6. Debata z ekspertem zajmującym się konsekwencjami nieprzestrzegania NETYKIETY: "Cyberprzemoc", "Cyberprzestępczość".
  7. Pogadanki na lekcjach wychowawczych.
Uczniowie