Dziękujemy za pomoc!

10.09.2014 r.

Pan Zbigniew Kędziora pomógł nam w przygotowaniu terenu wykorzystywanego m.in. podczas lekcji wychowania fizycznego. Z własnej inicjatywy i przy użyciu swojego sprzętu skosił trawę, która mocno utrudniała wykonywanie ćwiczeń. Dzięki życzliwym rodzicom uczniów łatwiej jest nam realizować zadania szkoły. Serdecznie dziękujemy za pomoc! 

                   

Jolanta Walczak
Uczniowie