Działania dla upamiętnienia 1050. rocznicy chrztu Polski

10.03.2016 r.

W naszej szkole zostały podjęte działania mające upamiętnić 1050. rocznicę chrztu Polski. Ich realizację zapoczątkował udział koordynatorów projektu w warsztatach zorganizowanych przez ODN „Szkoła dziedzictwa. Projekt 966. Storytelling, questing i sketchnoting w realizacji działań związanych z jubileuszem 1050. lecia Chrztu Polski” oraz w wizycie studyjnej w Bramie Poznania i na Ostrowie Tumskim. Ogólnoszkolne przygotowania do realizacji projektu rozpoczęliśmy od lekcji muzealnych: „Kiedy Poznań był grodem” i „Mieszko Europejczyk” w Bramie Poznania oraz zwiedzenia Ostrowa Tumskiego. Lekcje i warsztaty stały się źródłem inspiracji do dalszych działań. Uczniowie przygotowywali gry, które poruszają temat panowania Mieszka I i decyzji o chrzcie. Młodzież przygotowała skomplikowane plansze do gry z zabawnymi figurkami i rysunkami. Są wyposażone w karty z pytaniami, na które musi odpowiedzieć gracz. Dzięki pracy nad grami uczniowie utrwalili sobie wiele istotnych informacji dotyczących średniowiecznej Europy. Również ci, którzy w te gry będą grali, dużo dowiedzą się na temat rządów Mieszka I i sytuacji w Europie w X wieku. Uczniowie przygotowali również komiksy. Niektórzy wykonali pełne humoru kolorowe rysunki i dopisali do nich wesołe komentarze. Inni wykorzystali gotowe rysunki i zabawnie je opisali. Byli też tacy, którzy pokusili się o przedstawienie współczesnej Polski w sytuacji, kiedy Mieszko nie przyjął chrztu i pozostał poganinem razem z wszystkimi mieszkańcami Polski. Uczniowie z grupy filmowej postanowili nakręcić film. Gimnazjaliści, chodząc po szkole i mieście z kamerą, zadawali wszystkim pytanie: „Jak Pani/Pan myśli, gdyby Mieszko I pojawił się w naszych czasach, co by nam powiedział?" Wszyscy uczniowie mają możliwość zapoznania się z gazetką na temat chrztu. Chętni wzięli także udział w konkursie organizowanym przez Poznańskie Stowarzyszenie Patriotyczne pt. „Chrzest Polski 966-2016”. Ich zadanie polegało na wykonaniu pracy na temat miejsc na Szlaku Piastowskim związanych z początkami Polski – musiały to być własnoręcznie zrobione zdjęcia lub ilustracje wraz z krótkim opisem. Przygotowane przez uczniów prace zostały zaprezentowane społeczności szkolnej. W kwietniu gimnazjaliści będą mieli możliwość udziału w warsztatach, w trakcie których będą badali różne źródła i opracowania, które zawierają informacje na temat miejsca chrztu. Młodzież metodą drzewa decyzyjnego będzie wypisywała skutki pozytywne i negatywne decyzji Mieszka. Zastanowią się również, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Mieszko chrztu nie przyjął, a tym samym nie włączył Polski do kręgu kultury europejskiej. Zaplanowana jest także inscenizacja/film poświęcony legendzie lubońskiej.

Paulina Hącia, Katarzyna Urbaniak
Uczniowie