Działaliśmy dla przyszłości we francuskim Orleanie

18.01.2015 r.

W dniach 10-17 stycznia 2015 r. delegacja  uczestników projektu Comenius „Réagir pour l’avenir” z Gimnazjum nr 2 w Luboniu przebywała na kolejnym spotkaniu we francuskim liceum Voltaire. Wraz z przedstawicielami pozostałych szkół partnerskich ( z Hiszpanii, Niemiec, Rumunii  i Włoch) biorących udział we wspomnianym projekcie realizowaliśmy program, jaki przygotowali dla nas gospodarze. Były to liczne spotkania z ekspertami zajmującymi się ochroną przyrody, ekologią czy zrównoważonym rozwojem, prelekcje i wizyty, podczas których poznawaliśmy florę i faunę regionu. Uczniowie z partnerskich szkół przedstawiali przygotowane przez siebie prezentacje dotyczące wpływu klimatu i zjawisk pogodowych na świat zwierząt i roślin danego kraju lub regionu, uczestniczyli w warsztatach, wymieniali się uwagami oraz pracowali w zespołach nad realizacją różnych zadań i ćwiczeń. Mieli tym samym okazję do wzajemnego poznawania się i doskonalenia języków obcych. Nauczyciele także wymieniali doświadczenia i planowali kolejne etapy projektu. Nie zabrakło sposobności, by poznać kulturę, historię i cywilizację Francji. W programie przewidziano zwiedzanie Orleanu, związanego głównie z postacią Joanny d’Arc czy też najpiękniejszego zamku we Francji w Chambord. Miłośnicy sztuk pięknych na pewno zadowoleni byli z oglądanych wystaw artystycznych, które również powiązane były z tematyką projektu. Dzięki zakwaterowaniu w domach przyjmujących rodzin możliwe było poznanie francuskiej kuchni i życia codziennego oraz obserwacja różnic kulturowych. Na zakończenie spotkania w Orleanie odbył się karnawałowy bal kostiumowy. Większość strojów, jakie przygotowała dla siebie młodzież, nawiązywała do tematyki związanej z ekologią Już w przyszłym miesiącu do Lubonia zjadą nasi europejscy partnerzy, dla których właśnie  przygotowujemy program pobytu. 

Magdalena Madajczyk-Głowacka koordynator projektu
Uczniowie