Działaj w Szkolnym Wolontariacie!

16.11.2020 r.

Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza w listopadzie do udziału w dwóch kolejnych działaniach:
 

- „Życzenia na Święta” – zbieramy wykonane przez uczniów kartki, które zostaną przekazane do Hospicjum Palium. Kartki mogą być w środku puste.

Prosimy o dostarczanie do kartonika w przedsionku szkoły, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, najpóźniej do 30.11.
 

- zdjęcie promujące ideę wolontariatu. Uczniowie mogą użyć na fotografii kartki z hasłem, rekwizytów – w pomysłowy sposób zachęcić do pracy na rzecz potrzebujących. Zdjęcia należy przesyłać do 26.11 na adres: paulina.hacia@sp5-lubon.edu.pl 

                

Paulina Hącia
Uczniowie