Dyżury nauczycieli grudzień

6.12.2017 r.

W dniach 11 i 12 grudnia odbędą się dyżury nauczycielskie:
poniedziałek: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, j.polskiego, historii, wos (z wyj.p.P.Hącia), języków obcych (z wyj.p.J.Chęcińskiej i p.M.Górki), religii, plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, p.E.Rubisz,
p.J.Bednarczyk;
wtorek: nauczyciele matematyki, fizyki (z wyj.
p.E.Rubisz), chemii, geografii, biologii, przyrody, informatyki, wychowania fizycznego (z wyj.p.J.Bednarczyk), p.J.Chęcińska, p.M.Górka, p.P.Hącia.

Jolanta Walczak
Uczniowie