Dyżury marzec

10.03.2017 r.

DYŻURY DLA RODZICÓW: 13 i 14 marca 2017 r., od godz. 18.00:
poniedziałek: nauczyciele j.polskiego (z wyj. p. B.Małeckiej), historii, wos, języków obcych, religii, plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, p.E.Rubisz;
wtorek: nauczyciele matematyki, fizyki (z wyj. p.E.Rubisz), chemii, geografii, biologii, informatyki, wychowania fizycznego, p.B.Małecka. 

Jolanta Walczak
Uczniowie