Drugi maraton geograficzny

19.04.2015 r.

15 kwietnia uczniowie z klas 3b, 3d i 3i aktywnie uczestniczyli w kolejnym maratonie geograficznym, ponieważ już w przyszłym tygodniu gimnazjaliści będą przystępowali do zewnętrznych testów badających ich wiadomości i umiejętności. Najbardziej zaangażowani rozwiązywali przyrodnicze zadania. Powtórzyliśmy m.in. wiadomości o mapie i skali, atmosferze, wodach na kuli ziemskiej, lasach, ruchach wody morskiej, rekordach kontynentów, ruchach, które wykonuje Ziemia i ich konsekwencjach, regionach geograficznych i organizacjach międzynarodowych. W wolnej chwili degustowaliśmy zamówioną wcześniej pizzę. Życzymy wszystkim gimnazjalistom geograficznych sukcesów!  

Aneta Łukomska
Uczniowie