Dokumenty uczniów klas 3-7

23.06.2017 r.

Uwaga, uczniowie klas 3-7 nie przynoszą do SP5 świadectw. Pomiędzy szkołami nastąpi przekazanie odpowiednich dokumentów. Koniecznie natomiast należy dostarczyć do sekretariatu opinie lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku, jeśli dziecko je posiada). 

Jolanta Walczak
Uczniowie