Dla Ojczyzny w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości

10.11.2018 r.

Święto Odzyskania Niepodległości obchodziliśmy bardzo uroczyście. Rano klasy 0-5 wzięły udział w podniosłym programie artystycznym.  Dzieci z klas 1a i 1b zatańczyły poloneza, natomiast uczniowie klasy 4a przedstawili montaż poświęcony wydarzeniom historycznym, które doprowadziły do utraty, a później odzyskania niepodległości. Wysłuchaliśmy piosenek żołnierskich i patriotycznych szkolnej grupy wokalnej. Pani Dorota Mucha zaśpiewała piękną pieśń poświęconą Ojczyźnie. Wszystkie dzieci wspólnie wykonały „Mazurek Dąbrowskiego”. Później w salach klasy realizowały projekt historyczno-plastyczny. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej rozdawali mieszkańcom Lubonia biało-czerwone chorągiewki.
Klasy 6- 3 gimnazjalnej spotkały się nieco później. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą wydarzeń i postaci historycznych. O godzinie 11.11 dołączył do nas p. Burmistrz Mateusz Mikołajczak i  wspólnie zaśpiewaliśmy cztery zwrotki naszego hymnu. O godzinie 12.00 wszyscy wzięli udział w wielkim koncercie w wykonaniu uczniów pięciu lubońskich szkół. Nas reprezentowali: Weronika Dombka  3a i Julia Breszyk 3a jako konferansjerki, dwie grupy wokalne pod batutą p.Doroty Muchy (piosenki „Biały ptaku”, „Deszcz jesienny”),  chór uczniowsko-nauczycielski z piosenką „Wojenko, wojenko”) oraz uczniowie klas 3f i 8c, którzy perfekcyjnie zatańczyli poloneza w trzech odsłonach: M.Ogińskiego, F.Chopina i W.Kilara.
Gorąco dziękuję wszystkim uczniom, którzy swoją postawą godnie uczcili w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości. Dziękuję nauczycielom, którzy przygotowali uroczystość, szczególnie: p.Katarzynie Urbaniak, p.Dorocie Mucha, p.Annie Skotarczak, p.Klaudii Lamch, p.Annie Augustyniak, p.Annie Minke, p.Anecie Łukomskiej i p.Jolancie Skowrońskiej. Dziękuję rodzicom za wsparcie w wyposażeniu występujących w stroje, za ciasta na konkurs „Urodziny Rzeczypospolitej”. 

Jolanta Walczak
Uczniowie