Debata TIK

13.12.2012 r.

13 grudnia 2012 r. w naszej szkole odbyła się debata na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy dydaktycznej. Podczas zajęć poznaliśmy siedem obszarów wykorzystania TIK w nauczaniu. Dowiedzieliśmy się, jak można prowadzić lekcje w sieci i w jaki sposób powinniśmy korzystać z materiałów dostępnych w Internecie, żeby nie łamać prawa. Przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego korzystania z sieci oraz netykietę poczty elektronicznej, niezbędną do komunikacji przez Internet, a także poznaliśmy sposoby szkolenia osób starszych w tym zakresie.

Uczestnicy debaty zostali podzieleni na grupy, których zadaniem było opracowanie przydzielonego im tematu. Na końcu wspólnie stworzyliśmy kodeks określający zasady stosowania TIK w procesie dydaktycznym. W swojej pracy uczniowie zwrócili uwagę na takie rzeczy jak: konieczność przestrzegania praw autorskich i posiadania oryginalnego oprogramowania, zagrożenia wynikające z pobierania plików pochodzących z niezweryfikowanych stron,ostrożność w kontaktach internetowych, ochrona danych osobowych oraz umiejętność radzenia sobie z przemocą w sieci. Ponadto zaproponowali, aby unowocześnić metody współpracy ucznia z nauczycielem, np. poprzez wysyłanie zadań domowych oraz ich korektę drogą mailową.

KODEKS 2.0

 1. Kontaktujemy się z nauczycielami drogą e-mailową lub na  portalach edukacyjnych w sprawach związanych z realizacją bieżących zadań.
 2. Na lekcji korzystamy z Internetu, zdobywając potrzebne nam informacje.
 3. Uczymy się, tworząc prezentacje multimedialne.
 4. Korzystamy na lekcjach z laptopa i projektora.
 5. Weryfikujemy informacje zawarte w Internecie, sprawdzając ich wiarygodność w takich źródłach jak encyklopedie, książki naukowe, itp.
 6. Przestrzegamy praw autorskich.
 7. Cytując w pisanych przez nas  pracach czyjeś wypowiedzi, stosujemy przypisy.
 8. Nie publikujemy zdjęć bez zgody ich właściciela lub osoby znajdującej się na fotografii.
 9. Używamy legalnych oprogramowań.
 10. Nie pobieramy plików ze stron niezweryfikowanych.
 11. Zachowujemy szczególną ostrożność w kontaktach internetowych.
 12. Zgłaszamy dyrekcji, nauczycielom lub rodzicom wszelkie przejawy agresji w Internecie.
 13. Nie podszywamy się pod inne osoby.
 14. Nie podajemy swoich danych osobowych.
 15. Korzystamy z dostępności informacji zawartych na stronie internetowej szkoły.
 16. Publikujemy szkolne pismo w programie Junior Media.
 17. Zachęcamy osoby starsze do korzystania z TIK.
Iga Skrzypczak
Uczniowie