Debata Samorządu Uczniowskiego

10.10.2015 r.

Po wybraniu nowego szefa Samorządu Uczniowskiego – Łukasza Kalinowskiego przyszła pora na pracę. Cały skład nowych władz SU zaprosił przedstawicieli klas do udziału w debacie o potrzebach uczniów i nowych planach. Dyskutowano m.in. o tym, co zrobić, aby zachęcić uczniów do większej aktywności na terenie szkoły. Swoje pomysły przedstawił zarówno Łukasz, jak  i jego zastępca oraz reszta zespołu. Na pytania uczniów odpowiadała również p. Katarzyna Pilarska. Całą debatę prowadziła Maria Laskus. To pierwsza z cyklu debat poświęconych tematyce potrzeb uczniów. 

Ilona Walkowiak
Uczniowie