Debata Samorządu Uczniowskiego poświęcona postawom

10.04.2014 r.

9 kwietnia odbyła się kolejna ogólnoszkolna debata Samorządu Uczniowskiego. Poświęcona była postawom i zachowaniom uczniów w świetle ogólnoludzkich norm postępowania oraz zasad przyjętych za pożądane w Gimnazjum nr 2. Jej celem było stworzenie sytuacji sprzyjającej obiektywnej  ocenie zachowań (własnych i kolegów) oraz promowanie właściwych postaw. Przyszli reprezentanci wszystkich klas. Moderatorką dyskusji była p. pedagog Ewa Jakubowska, wsłuchwały się w nią opiekunki SU. Wszyscy uczestnicy byli aktywni i chętnie wyrażali opinie. Wypowiedzi wskazywały na dużą świadomość naszych uczniów. Wiele z nich świadczyło o ich dojrzałości. Wnioski przekażemy samorządom klasowym do omówienia podczas lekcji wychowawczych. 

 

.

J.W.
Uczniowie