Debata "Wszyscy jesteśmy dobrzy"

6.05.2016 r.

W piątek 29 kwietnia odbyła się w naszej szkole Debata "Wszyscy jestesmy dobrzy" pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, która skupiła kilkadziesiąt osób z różnych szkół z Lubonia oraz Poznania. Spotkali się na niej uczniowie z lubońskich podstawówek (SP1, SP2, SP4), Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, poznańskiego V Liceum Ogólnokształcącego oraz  Zespołu Szkół Handlowych i Technikum Ekonomiczno-Handlowego z Poznania. Szczególnymi gośćmi byli: p.Roberto Buchting Soza z Nikaragui i p.Jean Diatta z Senegalu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i bardzo ciekawymi prezentacjami na temat swojej drogi do zadomowienia się w naszym kraju. Obecni byli również dyrektor SP 1 – p. Grzegorz Anioła, zawsze gotowy do wspierania kolegów  w ważnych sprawach, oraz st. Sierż. Krzysztof Niewiada z zespołu ds. nieletnich w Policji, współpracujący ze szkołą na co dzień. Mieliśmy wsparcie w Rodzicach w osobach p.Mirona Kozłowskiego i p.Agaty Banaszak. 
Codziennie stoimy wobec wyzwania, jak oddzielić fakty od opinii i jak dać sobie możliwość  wysłuchania swoich racji. Temu służyła debata. Pokazała ona, że trzeba rozmawiać, szczególnie o wartościach, które stoją za  konkretnymi postawami. Dlatego wychodząc naprzeciw zainteresowaniom naszej młodzieży zainaugurowaliśmy tym spotkaniem Klub Dyskusyjny w G-2 w Luboniu. Chcemy zaproponować rozmowę wolną od stereotypów (czyli od krzywdzących poszczególne jednostki, uogólnionych sądów) i mowy nienawiści – postulujemy porozumienie oparte o fakty i wiedzę oraz postawę otwartą na ludzi, w gotowości do poznawania innych kultur i zrozumienia wszelkich odmienności. Wszystkim wysiłkom towarzyszyło przekonanie, że w pojedynkę nic nie zdziałamy, że musimy utworzyć sieć wzajemnego wsparcia tak na terenie szkoły jak i miasta, regionu – bo wychowanie to proces i wszyscy w nim bierzemy udział. A im bardziej jesteśmy świadomi swojej roli, tym lepiej. Rozmawialiśmy o światowych migracjach, o imigrantach w naszym kraju i spróbowaliśmy przekazać wiedzę zdobytą z różnych źródeł na ten temat w kontekście postaw i emocji, jakie ten temat wzbudza. Zaproponowaliśmy też wspólne działanie warsztatowe, którego efekty możemy oglądać w szkolnym holu w postaci wozów z ekologicznych materiałów. Koła są ilustracją głównego hasła „Wszyscy jesteśmy dobrzy” w wykonaniu współpracujących grup uczniów. 

Uczennice ze szkolnej grupy Togeza rozdały znaczki pamiątkowe z logo zainaugurowanego Klubu Dyskusyjnego oraz tematem spotkania –   upominkiem od organizatora dla wszystkich uczestników w podziękowaniu za przyjęcie zaproszenia. 
Wszystkim działaniom przysłuchiwał się i przyglądał  pan Jerzy Nowacki z „ WIEŚCI LUBOŃSKICH”, który wymieniając w przerwie poglądy z pedagogiem szkolnym, wyraził podziw i uznanie dla faktu, że szkoła odważyła się w tak szerokim zakresie podjąć trudny temat i - jak ocenił - uzyskała świetne rezultaty.

Debata zorganizowana przez pedagoga szkolnego- p.Ewę Jakubowską przy mocnym wsparciu nauczycieli: p.Magdaleny Kaszkowiak- która  przedstawiła prezentację o migracjach światowych, p.Magdaleny Szmyt  szkolnego psychologa i p.Martyny Goślińskiej –zbierających wnioski do podsumowania debaty, p.Anety Jankowskiej- Łukomskiej, p.Jolanty Skowrońskiej i p.Lidii Potockiej- Kaczmarek, które dzięki ciastom zapewnionym przez naszych kochanych Rodziców podjęły wszystkich uczestników poczęstunkiem w zorganizowanej w tym celu kawiarence. Nieoceniony był również udział w debacie nauczycieli Gimnazjum nr 2: p.Anny Trąbały i  p.Wiesławy Stankiewicz, które wspólnie z uczniami pracowały w części warsztatowej.  
Dziękujemy Agencji Reklamowej AWOR, która wyposażyła nas w materiały do pracy: folie samoprzylepne, plastikowe podkłady do przygotowania napisów dekoracyjnych.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasz pomysł swoją pomocą i życzliwością.

                                                                                              

Ewa Jakubowska
Uczniowie