Debata o recyklingu - za czy przeciw?

27.03.2013 r.

26 marca 2013 roku miała miejsce debata, której głównym tematem była ekologia. Została ona zorganizowana przez uczennice klasy 3f: Karolinę Paszek i Karolinę Tórz pod opieką p. Ewy Frąckowiak i p. Pauliny Hąci. Uczniowie dyskutowali, czy segregowanie śmieci i recykling jest dobrą inicjatywą czy - wręcz przeciwnie - stratą czasu. W debacie uczestniczyła młodzież z klas 1a i 3f . Obserwatorką była p. dyrektor Jolanta Walczak. Uczestnicy spotkania mieli okazję zabrać głos ,,za’’ i ,,przeciw’’ segregowaniu śmieci, czyli spojrzeć na temat z dwóch różnych punktów widzenia. Celem było propagowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży. W części głównej debaty uczennice wraz ze swymi drużynami prezentowały przygotowane wcześniej argumenty. Ostatecznie widzowie musieli zdecydować, po której stronie się opowiadają. Na szczęście młodzież postanowiła stanąć po stronie ekologii! To cieszy, bo nasze pokolenie musi mieć świadomość konieczności dbania o środowisko naturalne, w tym segregowania odpadów. Udział w debacie szkolnej był dla wszystkich uczestników ciekawym doświadczeniem, pozwolił nam poznać poglądy całej społeczności  szkolnej i nauczył logicznego, a jednocześnie twórczego myślenia o naszej przyszłości.

 

ARGUMENTY "ZA", czyli głosy drużyny Karoliny Paszek:

 • ODZYSKIWANIE MATERIAŁÓW REDUKUJE ILOŚĆ ODPADÓW
 • PRZETWARZANIE MAKULATURY ZAPOBIEGA WYCINANIU LASÓW
 • NIEPRZETWORZONY PLASTIK ZANIECZYSZCZA ŚRODOWISKO
 • SEGREGACJA ŚMIECI ZAPEWNIA SATYSFAKCJĘ ZROBIENIA CZEGOŚ DLA ZIEMI
 • OGRANICZA ZMIANY KLIMATU
 • ODPADY ALUMINIOWE W CAŁOŚCI NADAJĄ SIĘ DO PONOWNEGO PRZETWORZENIA
 • REDUKUJE ZUŻYCIE ENERGII I EMISJĘ DWUTLENKU WĘGLA DO ATMOSFERY
 • CHRONI SUROWCE NATURALNE PRZED NADMIERNĄ EKSPLOATACJĄ
 • ZMNIEJSZA ILOŚĆ I MIEJSCE SKŁADOWANIA ODPADÓW NA WYSYPISKACH
 • POPRAWIA WALORY KRAJOBRAZOWE OKOLICY – BRAK „DZIKICH WYSYPISK”
 • BYCIE EKOLOGIEM DAJE KORZYŚCI PODATKOWE DLA GMINY

ARGUMENTY "PRZECIW", czyli głosy drużyny Karoliny Tórz:

 • UTRUDNIENIE DLA STARSZYCH OSÓB
 • W DZISIEJSZYCH CZASACH WIELE OSÓB NIE MA NA TO CZASU
 • RECYKLING POSIADA WIELE „PUŁAPEK”
 • JEST KOSZTOWNY
 • ODZYSKIWANIE MATERIAŁÓW Z RECYKLINGU JEST ŻMUDNYM PROCESEM
 • DO UZYSKIWANIA RZECZY Z RECYKLINGU CZASEM POTRZEBNE JEST POWOŁYWANIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW
 • NIE KAŻDY ODPAD JEST SUROWCEM WTÓRNYM
 • BRAK WIEDZY PRO-EKOLOGICZNEJ NA TERENACH WSI
Karolina Paszek
Uczniowie