UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY DEBATOWALI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

1.11.2013 r.

Dnia 30.10.13 r. odbyła się w szkole debata na temat bezpieczeństwa w szkole. W szkolnej świetlicy spotkali się przedstawiciele dyrekcji i nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły, rodziców i uczniów. Debatowaliśmy nad różnymi aspektami tego zagadnienia. Zostały poruszone m.in. sprawa identyfikatorów, wchodzenia do szkoły uczniów i rodziców, lekcji wychowania fizycznego, przechodzenia uczniów z hali do szkoły podczas przerwy, nad zachowaniem gimnazjalistów na korytarzach i w toaletach. Ze strony rodziców, nauczycieli i uczniów padały najróżniejsze propozycje, które na pewno zostaną wprowadzone w życie. Wspólnie ustalono, że podejmiemy próbę przekonania władz miasta do budowy łącznika między budynkiem A i salą gimnastyczną. Debata według wszystkich była bardzo udana. Pani Dyrektor zapowiedziała, że w niedalekiej przyszłości zostanie ponownie zorganizowane takie spotkanie, aby poruszyć pozostałe tematy.
 

Damian Grześ, kl. 3 a
Uczniowie