Dbamy o mogiłę ofiar wojny

6.09.2018 r.

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od posprzątania mogiły zamordowanych podczas II wojny światowej. 3 września na cmentarzu w Żabikowie byli uczniowie z p.Sławomirem Wojciakiem, a  6 września - młodzież z klasy 8e pod opieką p. Patryka Dondajewskiego. Grób i jego otoczenie są teraz pięknie uporządkowane. 

                

Jolanta Walczak
Uczniowie