Czytamy i odkrywamy w Gimnazjum nr 2

29.11.2014 r.

Już po raz trzeci nasza szkoła bierze udział w programie CEO "Szkoła z klasą". W tym roku hasło przewodnie brzmi: "Czytamy i odkrywamy". W ramach programu grupa nauczycieli realizuje i opisuje swoje działania podejmowane dla uczniów i wraz z nimi. W tegorocznej edycji są to panie: Katarzyna Kozłowska, Kamilla Kursawe-Ciemny, Ilona Walkowiak , Katarzyna Wilińska-Jóżwiak oraz Magdalena Madajczyk-Głowacka, które w ciągu roku szkolnego będą starały się proponować różnego rodzaju aktywność zmierzającą do zwiększenia zainteresowania uczniów czytelnictwem, pogłębienia odbioru tekstów kultury, tworzenia własnych utworów czy też zaproponują niebanalne lekcje języka polskiego. Wszystkie działania związane z udziałem w programie opisywane są na blogu http://blogiceo.nq.pl/czytamyiodkrywamygim2lubon/, zapraszamy do lektury! 
Korzystając z okazji, chcemy w imieniu CEO zaprosić uczniów i nauczycieli do zabrania głosu w sprawie lektur, jakie są czytane w szkole. Jakie książki powinny zniknąć ze spisu lektur obowiązkowych, jakie się w nim pojawić? CEO organizuje debatę w dn. 8 grudnia i liczy na głosy tych, którzy są najbardziej zainteresowani problemem, czyli nauczycieli, bibliotekarzy i uczniów. Zachęcamy do udziału w tej anonimowej ankiecie! Ankieta dostępna pod adresem https://docs.google.com/a/ceo.org.pl/forms/d/1fuwqfi2M-3LiHH7S0kxoXaNV-eXTOBX3gRI5RGPIQl8/viewform?c=0&w=1

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie