Comenius z klimatem

10.01.2014 r.

Uczniowie biorący udział w międzynarodowym partnerskim projekcie szkół Comenius w dniu 9 stycznia uczestniczyli w  lekcji dotyczącej klimatu. Prowadziła ją p. Aneta Jankowska-Łukomska. Omówione zostały m.in. pojęcia pogody i klimatu, sposoby dokonywania pomiarów i obserwacji zjawisk meteorologicznych, zmiany klimatyczne oraz wpływ tych zmian na życie człowieka i środowisko. Przypomniano też, jak w codziennym życiu można przyczynić się do ograniczenia szkodliwych skutków związanych z rozwojem cywilizacji - nadmierną produkcją śmieci, niedoborem wody czy energii elektrycznej. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie odpowiadali na pytania i realizowali zadania. Dzięki temu mogli poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę. Lekcja była jednym z elementów przygotowujących do wizyty w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaplanowanej na 23 stycznia i dalszych zadań przewidzianych w projekcie. O tym i innych wydarzeniach można przeczytać na stronie http://reagirpourlavenirpologne.blogspot.com/ 

Magdalena Madajczyk-Głowacka koordynator projektu
Uczniowie