Chcemy być Mistrzami Kodowania!

4.12.2014 r.

"Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką."  (Bill Gates)

Komputery stają się coraz bardziej niezastąpione w codziennym życiu i warto po prostu poznać i zrozumieć, nawet na prostych przykładach, ich możliwości. Jest bardzo prawdopodobne że dzisiejsi uczniowie właśnie z tych narzędzi będą korzystać w dorosłym życiu. Komputer stał się platformą, na której można realizować różnorakie projekty: graficzne, muzyczne, reklamowe, analizować sprzedaż, sterować urządzeniami, procesami produkcyjnymi, robotami, wreszcie –  wykonywać skomplikowane obliczenia i symulacje. Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania  w polskich szkołach. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Co daje nauka programowania uczniom? Programowanie uczy kluczowych umiejętności, niezbędnych we współczesnym świecie: logicznego myślenia, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań, wyciągania logicznych wniosków, także ważnej współpracy w grupie. Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym  Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP. Scratch to intuicyjny język programowania, pozwalający uczniom tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki i inne projekty. Jego niewątpliwą zaletą jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń po uruchomieniu stworzonego przez siebie programu. W naszej szkole od trzech tygodni odbywają się zajęcia z programowania. Prowadzą je p. Dominika Bydałek i  p. Małgorzata Zgoła, wkrótce zajęcia poprowadzi p. Anna Krzyżaniak. Uczniowie zapoznają się z możliwościami aplikacji (tworzenie skryptów, których efektem są animacje, proste gry, animowane kartki z życzeniami).Chętnie biorą udział zajęciach, które rozwijają ich kreatywność i zdolność logicznego myślenia. Zafascynowani programowaniem tworzą własne gry, animacje i na kolejnych spotkaniach prezentują swoje prace. 

Kartkę świąteczną wykonał Andrzej Gauza z klasy Ih

Małgorzata Zgoła
Uczniowie