CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ DOCENIŁO AKTYWNOŚĆ GIMNAZJUM NR 2

19.06.2014 r.

Centrum Edukacji Obywatelskiej doceniło wysoką aktywność naszej szkoły w ogólnopolskich programach i projektach. Realizujemy je od dwóch lat. W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele podwyższają swoje kompetencje w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Z uczniami prowadzimy ciekawe projekty, jak np. "Młody obywatel", "Młodzi i media", "Szkoła z klasą", "Wf z klasą","Samorządy mają głos" i "Sejm dzieci i młodzieży". W dniu 6 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyło się Spotkanie Samorządowców i Dyrektorów Szkół towarzyszące XV Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych pod patronatem małżonki prezydenta RP pani Anny Komorowskiej. Uczestniczyli w nim burmistrz p.Rafał Marek oraz dyrektor p. Jolanta Walczak. Burmistrz odebrał przyznany władzom miasta Luboń tytuł „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie się Uczniów”. Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności tytułem tym honorują samorządy, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju szkół jako instytucji uczących się i promują edukację skoncentrowaną na rozwijaniu przez uczniów kompetencji kluczowych. Spotkanie odbyło się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. 

                   

G2
Uczniowie