CAMBRIDGE ESOL, CZYLI SPRAWDZAMY SWOJĄ WIEDZĘ Z ANGIELSKIEGO

26.03.2013 r.

Dzisiaj (26.03.2013) w naszej szkole po raz pierwszy odbyły się próbne egzaminy  Cambridge ESOL z języka angielskiego. Przystąpiło do nich 31 chętnych uczniów. KET for Schools (Cambridge English: Key for Schools), PET for Schools (Cambridge English: Preliminary for Schools) to międzynarodowe egzaminy polecane przez British Council dla młodzieży w wieku 11-17 lat. Potwierdzają one znajomość języka angielskiego odpowiednio na poziomie A2 oraz B1 według skali Rady Europy. Są specjalnie dostosowane do zainteresowań uczniów, wykorzystują znajome uczniom tematy i sytuacje, co daje młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim. Umożliwiają też one rodzicom i nauczycielom wiarygodną i precyzyjną ocenę tego, w jakim stopniu dzieci opanowały język angielski.

Mamy nadzieję, że egzaminy diagnostyczne zmobilizują naszych uczniów do zdobywania kolejnych kwalifikacji językowych i dadzą motywację do zdobywania bardzo dobrego wykształcenia.

Małgorzata Szymankiewicz
Uczniowie