"Bezpieczny Internet" - prezentacja dla Rodziców.

30.01.2015 r.

W naszej szkole corocznie organizowany jest w lutym Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach obchodów tego dnia uczniowie zapoznawani są z zagrożeniami związanymi z użytkowaniem Internetu. W tym roku włączyliśmy także  do akcji Rodziców. Przed zebraniami na holu szkoły odbyła się 15-minutowa prezentacja podstawowych zagadnień związanymi z niebezpieczeństwami niewłaściwego korzystania z Internetu. Prezentację prowadzili uczniowie klas drugich, realizujący projekt "Bezpieczny Internet". Omówili oni  zagrożenia, z jakimi spotyka się młodzież w Internecie, a także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów naszego gimnazjum. Pytania dotyczyły m.in. zawierania znajomości przez Internet, podawania danych, czasu spędzanego w sieci, a także zabezpieczeń komputera przed wirusami i włamaniami. Ponieważ są to ważne zagadnienia, oprócz prezentacji Rodzice otrzymali ulotki, na których były zebrane dwa bloki informacji: "Najczęstsze zagrożenia, na jakie narażone są dzieci" oraz "Jak chronić dziecko przed zagrożeniami". Opiekunkami projektu "Bezpieczny Internet" są p. Wiesława Stankiewicz i p.Katarzyna Paradowska.    

Katarzyna Paradowska, Wiesława Stankiewicz
Uczniowie