Betlejemskie Światełko Pokoju w G2

22.12.2015 r.

Harcerze ze Szczepu Żabikowo przywieźli do naszej szkoły Betlejemskie Światełko Pokoju. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez harcerzy obiega świat. Jest znakiem pokoju, wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami. W roku 2015 towarzyszy mu hasło "Zauważ człowieka". Harcerze ZHP, przekazując Batlejemskie Światło Pokoju, pragną uwrażliwić wszystkich na potrzeby współczesnych ludzi. Ogień ma umacniać braterstwo i współpracę dla dobra człowieka, obudzić i pogłębić wrażliwość na cudze potrzeby.

Jolanta Walczak
Uczniowie