FILM "SEKUNDA" BARTKA, SZYMONA I PATRYKA BĘDZIE WYKORZYSTYWANY PRZEZ POLICJĘ PODCZAS PRELEKCJI

14.06.2013 r.

Laureaci konkursu "Bądź bezpieczny na drodze" - Bartosz Kasper (2f), Szymon Poradzewski (2f), Patryk Ostrowski (3h) pod opieką p. Łukasza Budzyńśkiego zwiedzili Komendę Miejską w Poznaniu.
Na miejsce dotarliśmy wozem Straży Miejskiej z Lubonia. O zadaniach policji opowiadał Naczelnik Wydziału Prewencji. Poznaliśmy też historię budynku. Widzieliśmy pracę centrum interwencji obsługujące telefony 997, monitoring miejski i stadionowy. Otrzymaliśmy drobne upominki za film pt. "Sekunda". Okazało się, że będzie on wykorzystywany przez policję  podczas prelekcji i innych działań dotyczących bezpieczeństwa. 

Łukasz Budzyński
Uczniowie