ALARM PRÓBNY

23.10.2013 r.

w poniedziałek w Gimnazjum odbył się próbny alarm. Sprawdziliśmy, czy wszyscy uczniowie wiedzą, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia, czy znają drogi ewakuacyjne i właściwie zachowują się w miejscu zbiórki. Za pomoc w przeprowadzeniu akcji dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnrej w Luboniu oraz Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (jednostce przy ulicy Hetmańskiej). Koordynatorką w szkole była p. Jolanta Skowrońska. 

G2
Uczniowie