Aktywny udział w ogólnopolskiej konferencji "Prawa dziecka. Lubię to"

19.11.2014 r.

18.11 nasi muzycznie utalentowani uczniowie aktywnie uczestniczyli w Koncercie  w ramach konferencji jubileuszowej  „PRAWA DZIECKA, LUBIĘ TO!” zorganizowanej przez Terenowy Komitet Ochrony praw Dziecka w Poznaniu z okazji 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka i 30 –lecia TKOPD. Honorowymi gośćmi byli: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Anna Maria Wesołowska – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku, dr Adam Bodnar – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Mirosława Kątna – przewodnicząca KOPD „Prawa dziecka: mity i rzeczywistość”, prof. Anna Brzezińska – Instytut Psychologii UAM Poznań. Wśród gości z całej Polski była Wielkopolska Kurator Oświaty p. Elżbieta Walkowiak. W części artystycznej połączone zespoły: orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, Chóry Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Poznaniu oraz Młodzieżowy Zespół Wokalny PIANO - FORTE Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu wykonały: "Poloneza rycerskiego" Karola Kurpińskiego. Punktem finałowym było "Hallelujah" Leonarda Cohena. Po jego wysłuchaniu w postawie stojącej publiczność spontanicznymi owacjami dziękowała wszystkim występującym. Był również symboliczny kwiatek dla nauczycieli, którzy przygotowali zespoły: dla p. Doroty Muchy, p. Kazimierza Trzeciaka, p. Wojciecha Michalskiego, p.Eligiusza Szczepaniaka. 

Dorota Mucha
Uczniowie