ADOPCJA MISYJNA szansą na pokonanie biedy

27.11.2014 r.

Już od września wielu uczniów z naszej szkoły było przygotowywanych do podjęcia dzieła Adopcji Misyjnej dzieci z Afryki. Czym jest wspomniana adopcja? “Adopcja misyjna “Misja Szkoła” to projekt pomocy duchowej i materialnej ofiarowanej konkretnemu dziecku żyjącemu w kraju misyjnym, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie jest to pomoc jednorazowa, ale obejmuje ona przynajmniej kilka lat, aż dziecko stanie się dorosłe i niezależne. Adoptowane dzieci pozostają w swoim kraju, środowisku, kulturze i tam otrzymują potrzebną pomoc. Kontakt z dzieckiem jest możliwy za pośrednictwem misjonarzy oblatów. Dziecko, które jest wspierane, dwa razy w roku wysyła listy za pośrednictwem czasopisma „Misyjne Drogi” do „rodziców adopcyjnych”. „Rodzice adopcyjni” śledzą postępy dziecka w ciągu roku. Również „rodziny adopcyjne” mogą za pośrednictwem „Misyjnych Dróg” wysyłać swoje listy do adoptowanego dziecka.” Właśnie taką “rodziną” może zostać nasze gimnazjum. Projekt "Misja Szkoła" obejmuje cztery szkoły związane z oblatami, w tym dwie na Madagaskarze, skąd pochodzić będzie adoptowane dziecko. 
“Szkoła podstawowa na Analakininie jest częścią misji oblackiej działającej w Tamatave (Madagskar) nad Oceanem Indyjskim. Placówka powstała w slumsach – dzielnicach, w których panuje ogromna bieda. Mieszkają tam ludzie uchodzący z buszu do miasta w poszukiwaniu pracy. Żyją w trudnych warunkach. Ich schronieniem są chaty z bambusa bądź lepianki z gliny, zbudowane z połączenia z blachą wyniesioną z pobliskiego portu. Wielu z nich nie stać nawet na posiłek i ubrania dla swoich dzieci. Jedyną szansą na wydostanie się maluchów z biedy jest szkoła podstawowa prowadzona przez s. Pierette Raharintsoa SMR. Niestety, placówka nie jest w stanie przyjąć wszystkich dzieci, które chcą się kształcić. Cykl nauki w szkole podstawowej trwa 5 lat, podczas której dzieci uczą się pisać, czytać, liczyć. To wszystko zapewnia im nie tylko lepszy start w dorosłość, ale także bardziej radosne dzieciństwo. Roczny koszt utrzymania ucznia w szkole to 100 euro, czyli ok. 420 PLN. Ta suma wystarcza na utrzymanie szkoły dla jednego dziecka, zakup przyborów szkolnych, mundurków oraz ciepłych posiłków. Potrzebna też jest przede wszystkim modlitwa za adoptowane dziecko.” My, jako społeczność naszego gimnazjum, chcemy im w tym pomóc. Z “Misją Szkoła” startujemy 1 grudnia podczas rekolekcji szkolnych. Składka zbierana podczas Mszy świętych będzie w całości przeznaczona na ten cel. Pamiętaj! Każda złotówka jest na wagę złota, a więc otwórzmy nasze serca pamietając o słowach Jezusa Chrystusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Mt 25,40 

 

Patryk Dondajewski
Uczniowie