26 września - Dzień Języków Obcych

26.09.2016 r.

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przeznaczonych dla dzieci i odbywających się z ich udziałem, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje. W dniu 26.09.2016 również obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Uczniowie mieli za zadanie przedstawić w sposób graficzny własną refleksję będącą odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” Szkolny hall  zapełnił się kolorowymi plakatami, na których gimnazjaliści zaprezentowali własne wizje zastosowania języka obcego w swoim życiu. Odbył się również barwny pokaz prezentacji  wykonanych przez gimnazjalistów. Jego  ozdobą był film nakręcony przez klasę 2f z opiekunami panią Justyną Szczodrak i Łukaszem Budzyńskim w ramach kółka filmowego przedstawiający motywację do nauki języków przez młodzież. W trakcie długiej przerwy uczennice klasy 3b Natalia Brodowska, Zuzanna Gindera i Paulina Szczeszek z opiekunem p.M.Szymankiewicz zaprezentowały happeningową sceną balkonową z „Romea i Julii” W.Szekspira. Ta uwspółcześniona wersja dramatu najwybitniejszego angielskiego dramaturga została przygotowana z inicjatywy uczniów. Pod  koniec obchodów EDJ trzyosobowe reprezentacje klas uczestniczyły w konkursie międzyklasowym „Dyktando w trzech językach”. Rywalizacja polegała na jak najbardziej poprawnym napisaniu dyktand w językach nauczanych w danej klasie w naszym gimnazjum: hiszpańskim, niemieckim, angielskim oraz polskim. Dyktowały: p.J.Szczodrak, p.A.Kobylańska, p.A.Baszczyńska i p.M.Szymankiewicz. Podsumowanie wyników dyktanda oraz konkursu na prezentację będzie ogłoszone wkrótce po sprawdzeniu prac. Dziękujemy organizatorom i uczestnikom za godne uczczenie Europejskiego Dnia Języków, który dzięki nam wszystkim może być propagowany w naszej lokalnej społeczności.

 

Małgorzata Szymankiewicz
Uczniowie