1a poznaje sposób zarządzania autostradą

18.06.2016 r.

 W środę 15 czerwca klasa 1a wraz z wychowawczynią p.Wiesławą Stankiewicz udała się do Obwodu Utrzymania Autostrady w Kotowie. Przewodnikiem wycieczki był p. Andrzej Czechowski (Mistrz Warsztatu). Na początku wycieczki w salce konferencyjnej zostaliśmy poinformowani o celach oraz zakresie prac wykonywanych przez OUA Kotowo, następnie przeszliśmy do Centrum Zarządzania Autostrady (CZA), gdzie pełniący dyżur Damian Goliński przedstawił nam zakres prac dotyczących Centrum w stosunku do podróżujących na odcinku Konin - Świecko. Kolejnym punktem wycieczki było poznanie sprzętu utrzymania letniego i zimowego (pojazdy do odśnieżania Autostrady- solarki, kosiarki mechaniczne Mercedes Unimog -wielozadaniowe urządzenie do koszenia skarp).Na warsztacie mechanicznym poznaliśmy zadania, które wykonują mechanicy (bieżące usuwanie usterek) oraz poznaliśmy, jak działa gospodarka magazynowa potrzebna do zapewnienia części zamiennych do bieżących napraw. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie magazynu soli, gdzie podczas zimy zmagazynowana jest sól w ilości 2800  ton potrzebna do zwalczania  śniegu na autostradzie, by zapewnić ciągłość ruch na dobę. 

Agnieszka Balcerek 1a
Uczniowie