1 F w firmie Novol w Komornikach

9.05.2013 r.

8 maja uczniowie klasy 1F naszego gimnazjum, pod opieką wychowawcy, uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do zakładu NOVOL w Komornikach. Celem wycieczki było: rozbudzenie ciekawości w zakresie organizacji pracy i zasad funkcjonowania zakładu zajmującego się produkcją rozwiązań dla lakiernictwa. Wycieczka została podzielona na dwa etapy. Pierwszy, dotyczył prelekcji i pokazu na temat historii zakładu i jego podstawowych informacji z zakresu specyfiki produkcji, zatrudnienia i współpracy z innymi firmami o podobnej działalności. Dowiedzieliśmy się między innymi, w jaki sposób następował rozwój firmy. Wszyscy byli żywo zainteresowani przekazywanymi informacjami. W drugiej części wycieczki zwiedzaliśmy laboratoria badawcze, w których przeprowadzane są próby na materiałach produkowanych w firmie. Mogliśmy osobiście przekonać się, w jaki sposób dobiera się kolor nawierzchniowej farby renowacyjnej, w jaki sposób przebiega proces renowacji powierzchni przeznaczonych do renowacji. Zapoznaliśmy się z charakterem produkcji w zakładzie NOVOL. Zobaczyliśmy jedną z trzech, najnowocześniejszych w Polsce, spalarni wyziewów chemicznych powstających podczas procesów produkcyjnych w firmie. Dzięki niej emisja zanieczyszczeń do atmosfery jest dziesięciokrotnie mniejsza niż dopuszczalne normy unijne. Teraz wiemy, że działalność produkcyjna związana z wytwarzaniem związków chemicznych może odbywać się w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego, bez negatywnego wpływu na środowisko.

Firma NOVOL pochwaliła się naszą wizytą na facebooku!! smiley

G.A
Uczniowie