I Konkurs Muzyczny "Pieśni Patriotyczne"

30.10.2015 r.

29.10.2015 roku odbył się w naszej szkole I Konkurs Muzyczny "Pieśni Patriotyczne". Celem Konkursu jest: wspieranie najzdolniejszych muzycznie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności, wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz podniesienie świadomości narodowej uczniów. Uczestnikami Konkursu byli uczniowie klasy pierwszej - grupy wokalne i grupy wokalno-instrumentalne. Każda klasa zaprezentowała dwie pieśni: "Rotę" oraz "Marsz Pierwszej Brygady". Kryteria oceny poszczególnej pieśni to: wykonanie pieśni zgodnie z zapisem nutowym, interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny, innowacje artystyczne, wrażenie artystyczne, muzykalność i warunki głosowe wykonawców.  Do udziału w jury zaproszone zostały: p. Hanna Chypka–Fulczyńska (akompaniator), Elżbieta Drzewiecka (muzyk- członek Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Poznaniu), Magdalena Głowacka (nauczycielka języka francuskiego), p. Dorota Mucha (muzyk, dyrygent, nauczyciel muzyki), p. Jolanta Walczak (dyrektor). W pracach komisji uczestniczył też przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  Łukasz Kalinowski 3c. Prezentacje dwóch pieśni były różnorodne pod względem interpretacji, aranżacji i zespołu wykonawczego. Były i takie  grupy klasowe, które wykonywały pieśni pod kierunkiem dyrygenta - jednego z uczniów. Akompaniament realizowano na żywo na takich instrumentach jak: gitara, werbel, keybord. Obie pieśni śpiewano np. na przemian przez grupę dziewcząt, i grupę chłopców; solistów, tercety. Jedna z klasy przed prezentacją pokazała jury tzw. żywą flagę polski (były to białe i czerwone kartki A 4). Wyniki niebawem! 

Dorota Mucha
Uczniowie