W dniach 11 i 12 grudnia odbędą się dyżury nauczycielskie:
poniedziałek: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, j.polskiego, historii, wos (z wyj.p.P.Hącia), języków obcych (z wyj.p.J.Chęcińskiej i p.M.Górki), religii, plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, p.E.Rubisz,
p.J.Bednarczyk;
wtorek: nauczyciele matematyki, fizyki (z wyj.
p.E.Rubisz), chemii, geografii, biologii, przyrody, informatyki, wychowania fizycznego (z wyj.p.J.Bednarczyk), p.J.Chęcińska, p.M.Górka, p.P.Hącia.

Jolanta Walczak

Zapisy na półkolonie zimowe przyjmowane są w dyżurce woźnej w dniach 7-14 grudnia. Odpłatność 50 zł za turnus zbierana będzie w styczniu. 

Jolanta Walczak

MPL 2017

28.11.2017 r.

UWAGA, kolejny Maraton Pisania Listów Amnesty International odbędzie się 8 grudnia 2017, godz. 13.30 - 18.00. Szczegółowych informacji udzielają p.K.Urbaniak i p.P.Hącia. ZAPRASZAMY UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI! 

ZAPRASZAMY TAKŻE NA WIECZÓR WOLONTARIATU - 8 grudnia 2017, godz. 16.30 - 18.30 

                 

Paulina Hącia

WW

28.11.2017 r.

ZAPRASZAMY NA WIECZÓR WOLONTARIATU - 8 grudnia 2017, godz. 16.30 - 18.30 

             

Paulina Hącia
Przejdź do strony:
Uczniowie