W dniach 18-20 kwietnia odbywa się egzamin gimnazjalny klas trzecich. W tych dniach uczniowie przychodzą punktualnie o godzinie 8.20. Muszą mieć ważną legitymację szkolną, długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien posiadać linijkę (rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem). Telefony komórkowe i inne urządzenia telekomunikacyjne zostają w domu lub w szafkach (nie wolno wnieść ich do sali egzaminacyjnej).                     

Jolanta Walczak

Rekrutacja 2018

19.03.2018 r.

UWAGA, W DNIACH 15-27 MARCA ODBYWA SIĘ REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, W DNIACH 4-13 KWIETNIA REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH.  Wszelkich informacji udziela sekretariat tel. 61 8932316.

INFORMATOR DLA RODZICÓW- w zakładce Dokumenty

Jolanta Walczak

Uwaga, w dniu 6.02.2018 zostało podpisane Zarzadzenie nr 16/2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznyc szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń. Dokument ten z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI znajduje się w ZAKŁADCE: DOKUMENTY.

Jolanta Walczak

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku”  https://men.gov.pl/strony/o-czym-warto-pamietac-przed-feriami-poradnik-men.html
       

http://www.bezpiecznienastoku.pl/       https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/
aktualnosci/7582,Zimowa-wersja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-Bezpieczna-Woda.html
      http://www.policja.pl/pol/aktualnosci
/120912,Ostroznie-na-lodzie.html?search=244154376 

JW
Przejdź do strony:
Uczniowie