W dniach 18-20 kwietnia odbywa się egzamin gimnazjalny klas trzecich. W tych dniach uczniowie przychodzą punktualnie o godzinie 8.20. Muszą mieć ważną legitymację szkolną, długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien posiadać linijkę (rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem). Telefony komórkowe i inne urządzenia telekomunikacyjne zostają w domu lub w szafkach (nie wolno wnieść ich do sali egzaminacyjnej).                     

Jolanta Walczak

Rekrutacja 2018

19.03.2018 r.

UWAGA, W DNIACH 15-27 MARCA ODBYWA SIĘ REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, W DNIACH 4-13 KWIETNIA REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH.  Wszelkich informacji udziela sekretariat tel. 61 8932316.

INFORMATOR DLA RODZICÓW- w zakładce Dokumenty

Jolanta Walczak

Uwaga, w dniu 6.02.2018 zostało podpisane Zarzadzenie nr 16/2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznyc szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń. Dokument ten z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI znajduje się w ZAKŁADCE: DOKUMENTY.

Jolanta Walczak

 

Tabliczka mnożenia dla klas 7 SP i 2-3 GIM w zakresie 1-20

Tabliczka mnożenia dla klas 4-6 w zakresie 1-10

Przejdź do strony:
Uczniowie