Przejdź do strony:

18 stycznia w naszej szkole odbył się koncert flażoletowy w wykonaniu uczniów lubońskich szkół podstawowych pod patronatem Pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej. Zorganizowała i prowadziła go p. Justyna Szychowiak, muzyk, pracownik ODN i mama Konrada, absolwenta Gimnazjum nr 2. Mali wykonawcy pięknie zagrali i zaśpiewali wiele kolęd dedykowanych babciom i dziadkom - to właśnie oni byli gośćmi honorowymi tego muzycznego spotkania. 

        

Jolanta Walczak

27 kwietnia odbyły się "Drzwi otwarte". Odwiedziło nas wielu rodziców oraz uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych z Lubonia, Poznania, Komornik i Wir. Kandydaci mieli okazję poznać ofertę naszego gimnazjum. Razem z rodzicami mogli zobaczyć pracownie przedmiotowe oraz dowiedzieć się, jakimi pomocami dydaktycznymi dysponujemy. W poszczególnych salach nauczyciele i uczniowie opowiadali o realizowanych programach oraz projektach. Prezentowali prace uczniowskie i zachęcali do konkursów oraz doświadczeń. Odpowiadaliśmy na liczne pytania gości dotyczące rekrutacji. Panowała bardzo miła atmosfera!
Przypominamy, że w tym roku odbędzie się rekrutacja elektroniczna. Rozpocznie się ona 23 maja (dla uczniów z rejonu i spoza rejonu). Rodzice powinni wejść na stronę: http://www.nabor.pcss.pl/lubon . Następnie trzeba wypełnić pola formularza – wniosku lub zgłoszenia, wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty (w tym kartę informacyjną ze strony G2), a później przynieść formularz z załącznikami do szkoły. Szczegółowe informacje - w zakładce "Kandydaci" / "Regulamin rekrutacji".

Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i naszym wspaniałym zaangażowanym uczniom za pomoc w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu tegorocznych "Drzwi otwartych"!

 

Jolanta Walczak

8 kwietnia 2013 roku odbyła się w naszej szkole ostatnia część próbnego egzaminu Cambridge ESOL. Trzydzieścioro uczniów przystąpiło do swojego pierwszego sprawdzianu ustnego z języka obcego. Zdającym towarzyszyły spore emocje. Na szczęście współpracujący z naszym gimnazjum egzaminatorzy ze szkoły English Club, działającej pod patronatem British Council, dodawali  kandydatom odwagi. Egzamin przebiegł w miłej atmosferze. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że nie warto stresować się przed tego rodzaju testem, szczegolnie jeśli posiada się wiedzę! Wszyscy z optymizmem myślą teraz o swojej językowej przyszłości. Warto było się sprawdzić!

Małgorzata Szymankiewicz
Przejdź do strony:
Uczniowie