Przejdź do strony:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu informuje, że szkoła nie weźmie udziału w drugim etapie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 z powodu braku miejsc w klasach pierwszych. 
Decyzja została podjęta w uzgodnieniu z organem prowadzącym po analizie liczby kandydatów zamieszkałych w rejonie szkoły, którzy zgłosili się w wyniku rekrutacji podstawowej. 

Jolanta Walczak

SERDECZNIE ZAPRASZAMY KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W LUBONIU ORAZ RODZICÓW NA DRZWI OTWARTE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 5_MARCA W GODZINACH 16.00-18.00. 

              

           

 

SP5

UWAGA! W ZAKŁADCE "DOKUMENTY" ZNAJDUJE SIĘ ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ |z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń.

Jolanta Walczak
Przejdź do strony:
Uczniowie